Úvod O nás Nabídka Dokumenty Reference Zákony Objednávka Kontakt
Zahradni ohňostroje Pyrotechnické výrobky Realizované ohňostroje Aktuality Akce!
 
 
Legislativa:

1.7. 2010 vyšel v platnost nový zákon 148/2010sb. o prodeji zábavné pyrotechniky:

I. kategorie /dříve volně prodejná bez omezení věku/ - bouchací kuličky, provázky, atd. NOVĚ OD 15 LET
II. kategorie zůstává stejná - OD 18 LET - kompakty, rakety, petardy, atd. F2
III. kategorie prodej pouze s platným průkazem odpalovače ohňostrojů, PRODEJ BEZ PRŮKAZU OD 21 LET. F3
IV. Kategorie - pouze na průkaz odpalovače ohňostrojů. F4
3. třída od 18. let na průkaz odpalovače ohňostrojů
4. třída od 18. let na průkaz odpalovače ohňostrojů
Třetí a čtvrtá třída platí po dobu přechodného ustanovení do 3.7. 2016

Všechny tyto změny se týkají pouze nových výrobků, které budou nově schváleny podle evropských směrnic a budou označeny CE na danou kategorii nebezpečnosti. Na staré výrobky označené symbolem lvíčka se vztahuje starý zákon s přechodným obdobím na II. třídu do 3. července 2013,  u III. třídy do 3. července 2016 a u IV. třídy do 3. července 2016.

Sbírka zákonů č. 206/2015
§32 – Ohňostroje
§33 – Ohňostrojné práce
§34 – Povolení ohňostrojné práce
§34 – Ohňostrojné práce (odstavec 8) povolovací povinnost dle odstavce 1.

 

Druh pyrotechnického výrobku Specifikace výrobku
Pyrotechnické výrobky kategorie F4 Kulové pumy jmenovitého průměru efektové části do 125 mm (5 palců) včetně, vyjma kulových pum s opakovacím efektem (kulových pum násobných)
Válcové pumy jmenovitého průměru do 100 mm (4 palce)
včetně vyjma válcových pum s opakovacím efektem (válcových pum násobných)
Baterie a kombinace o celkové čisté hmotnosti výbuššných látek "NEC" v jednom výrobku do 4 000 g včetně
Římské svíce o celkové čisté hmotnosti výbušných látek "NEC" v jednom výrobku do 1000 g včetně
Pyrotechnické výrobky kategorie F2 Pyrotechnické výrobky kategorie T2 o celkové čisté hmotnosti výbušných látek "NEC" v jednom výrobku do 250g.

Ohňostroje Písek - profesionální ohňostroje, ohňostroje pro vlastní odpálení tel: 724311586